بالابان سیر بالابان سیر بالابان سیر
بالابان سیر

قیمت تور فرانسه

توضيح فارسي : *حداكثر مهلت ثبت نام دو ماه قبل از تاريخ برگزاری تور می باشد.

* مسئوليت كنترل گذرنامه و صلاحيت مسافرين به عهده آژانس درخواست كننده می باشد.

* در صورت عدم صدور ويزا توسط كنسولگری هيچگونه مسئوليتی برعهده آژانس نمی باشد و مبلغ تور با كسر هزينه های انجام شده، استرداد می گردد.

* جهت هر نفر مبلغ 25.000.000 تومان بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكی جهت ضمانت بازگشت مسافر دريافت می گردد كه در هنگام بازگشت مسافر عيناً استرداد می گردد.

* مسافران موظف هستند در وقت تعيين شده ازطرف آژانس در سفارت جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند.

* درصورت تغيير خط هوايی يا نرخ پرواز در هنگام ثبت نام اطلاعات مربوطه اعلام ميگردد.

* مدارك مورد نياز: اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت، گذر نامه قديمی همراه با كپی ويزاهای شنگن قبلی ، شناسنامه، 2 قطعه عکس جدید 6*4 جدید رنگی، گواهی اشتغال به کار یا تحصيل و نامه مرخصی جهت ايام سفر، پرينت حساب بانكی با مانده حداقل 30 مليون تومان، سند ملكی ( مدارك بايد بصورت ترجمه شده همراه با مهر وزارت امور خارجه باشد)

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

نام تور برنامه ریزی شده :

تور فرانسه

عکس کوچک 1 :

files\8189\Products\37407-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8189\Products\37407-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8189\Products\37407-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

7123

بالابان سیر